Verdringt de outsourcing van de verkoop het interne verkooppersoneel?

Sales outsourcing is het uitbesteden van onderdelen in de verkoop aan externe dienstverleners. Sales outsourcing vervangt echter zelden het interne salesteam. Het wordt eerder gebruikt als aanvulling, bijvoorbeeld wanneer de middelen in het bedrijf schaars zijn, maar het verkooppotentieel volledig moet worden benut. Externe verkoopprofessionals bieden ook ondersteuning bij het opzetten van nieuwe verkoopteams of bij het opleiden van deze teams.

Verkoop een bottleneck? Outsourcing als oplossing

Wanneer de middelen in het interne verkoopteam schaars zijn, kan outsourcing de oplossing zijn. Vaak is de interne verkoopafdeling volop bezig met het ondersteunen van hun A-klanten. Er is nauwelijks tijd om te zorgen voor het onbenutte verkooppotentieel van B- of C-klanten. Groeikansen kunnen niet worden aangegrepen. Het verkooppotentieel wordt gemist.

Externe verkoopprofessionals kunnen ook ondersteuning bieden wanneer producten worden geïntroduceerd, alternatieve verkoopkanalen worden geactiveerd of nieuwe markten worden ontwikkeld.

Het bouwen van verkoopteams kost veel tijd en geld

Het duurt vaak lang voordat de budgetten in grote bedrijven vrijkomen en de juiste medewerkers kunnen worden geworven. Door een beroep te doen op externe middelen zet een bedrijf misschien wel sneller de beslissende stap – groeikansen worden perfect benut. Bij start-ups of kleine bedrijven ontbreekt het soms aan de nodige knowhow om een krachtig en productief verkoopteam te rekruteren, op te leiden, te managen en te sturen. Een externe verkooppartner kan deze taken overnemen en een krachtig verkoopteam opzetten.

Bij sales outsourcing worden bepaalde verkooptaken uitbesteed aan een externe partner, maar verdwijnen niet in het handelsagent nirwana. De voorsprong of kans wordt niet zomaar aan een externe partner gegeven, maar blijft beheersbaar en zichtbaar.

Communicatie is de sleutel

Externe teams draaien niet vanzelf, een goede communicatie en coördinatie is noodzakelijk om de verkoopteams snel en efficiënt de markt te laten veroveren en inkomsten te laten genereren. Een uitgebreide briefing en een duidelijke formulering van de verwachtingen is hier een eerste stap. Dit is de enige manier om de diepgaande product- en branchekennis van het bedrijfsteam optimaal te combineren met de verkoopvaardigheden van externe professionals.

De uitwisseling van kennis tussen alle deelnemers leidt tot een gezonde groei. Alleen de verstrengeling van de “oude handen” en externe professionals leidt tot duurzaam succes en meer omzet. Outsourcing dicht mogelijke gaten in het verkoopproces.

Wilt u meer weten over hoe sales outsourcing uw salesforce effectiever kan maken?

Written by Klaus Ganglberger

Seit 20 Jahren ist der Vertrieb sein Geschäft. Klaus Ganglberger ist Vertriebsleiter bei Rent Sales und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Vertriebsstrukturen zu flexibilisieren und neue Marktpotenziale zu erschließen.