B2B verkoop

B2B staat voor Bussiness-to-Business en geeft aan dat het gaat om een zakelijke relatie tussen bedrijven. Bij B2C-zaken daarentegen zijn bedrijven en particulieren (consumenten) betrokken.

B2B-verkopen zijn dus een zakelijke start tussen twee bedrijven. Dit verschilt aanzienlijk van de verkoop aan eindklanten in de B2C-sector. In de B2B-verkoop is het product meestal een industrieel goed (bv. leverancier uit productie) of een dienst (bv. verkoopuitbesteding).