Change management

Change management staat voor veranderingsmanagement en omvat alle maatregelen, activiteiten en taken die bedoeld zijn om een allesomvattende verandering tot stand te brengen, met inbegrip van de implementatie van nieuwe strategieën, structuren, processen of gedrag in een organisatie. In de meeste gevallen willen managers en medewerkers vasthouden aan wat er al bestaat. Alleen in een crisis, als het niet anders kan, komt de verandering.

Deze veranderingen zijn meestal het resultaat van grote strategische heroriëntaties van een bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn: