Wat is Human Resources?

In het algemeen worden middelen in de vorm van werknemers van een bedrijf aangeduid als de human resources. Dit omvat de kennis, vaardigheden en motivatie van de medewerkers. Door deze drie factoren te onderscheiden, kan een bedrijf zijn concurrentievermogen aanzienlijk vergroten.

In de loop der tijd is human resources management een steeds belangrijkere factor geworden binnen een bedrijf. Bedrijven moeten zich aanpassen aan de behoeften en wensen van hun medewerkers om een maximale motivatie en dus werkprestaties te krijgen.

Human Resource Management bestaat dus niet langer alleen uit het aannemen van nieuw personeel, maar ook uit het ondersteunen en tevredenstellen van het bestaande personeel.

Symbool Handenschudden, Jobs bij RentSales