Handelsagent

Een handelsagent is een zelfstandige ondernemer die het mandaat heeft om op te treden namens een of meer andere ondernemers en om in naam van of voor rekening van een andere persoon en voor rekening van een andere persoon transacties aan te kopen of te sluiten.

De handelsagent is vrij om zijn activiteiten te organiseren en zijn werktijden te bepalen. Dit onderscheidt hem van een afhankelijke reiziger. In tegenstelling tot dit laatste kan de handelsagent ook voor meerdere leveranciers werken, mits hij dit contractueel mag doen. Dit zou dan de zogenaamde “multi-company representative” zijn.