Personeelsdienstenverlener

Personeelsdienstenleveranciers omvatten het hele spectrum van diensten die verband houden met de werving, de inzet en het beschikbaar stellen van personeel. Voorlopig gaat het om uitzendbureaus, wervingsbureaus of ingenieursbureaus. Hier wordt alleen de arbeidstijd van een bepaalde kwalificatie als dienst verleend. De personeelsdienstenverlener is dus de werkgever, zorgt voor de sociale zekerheid en betaalt ook het salaris, terwijl de werkplek zich in een ander bedrijf bevindt, de zogenaamde inlener.

De volgende personeelsdiensten bestaan voor dit doel: