Vakkennisgebrek

Dit verwijst naar de toestand van een economie waarin een aanzienlijk aantal banen niet beschikbaar is voor werknemers met bepaalde vaardigheden omdat er geen gekwalificeerde specialisten beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dergelijke tekorten aan vaardigheden zijn te wijten aan een slechte rekrutering, een slecht imago of slecht loon, een zwakke retentie of een gebrek aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.