Wat is Verkoop outsourcing?

Outsourcing betekent het uitbesteden van individuele processen aan externe dienstverleners. Het Engelse woord outsourcing bestaat uit de termen outside + resource + using. Bij verkoop outsourcing worden individuele processtappen uit de verkoop uitbesteed. Dit kan bijvoorbeeld zijn: telemarketing, klantafspraken en verkoopgesprekken of klantenservice.
Uitbesteding betekent echter niet alleen dat alles wordt overgedragen aan een externe partner, maar ook dat de gaten in de verkoop worden gedicht en zinvol worden aangevuld met de competenties van de outsourcingpartner.