De term “verkoopstrategie” verwijst naar een lange termijn, planmatig ontwerp van de verkoopfunctie.

 

Onderdelen van het ontwerp zijn:

1. de selectie en de structuur van de beoogde klanten, alsmede de definitie van het type klantrelatie

2. definitie van de concurrentievoordelen

3. definitie van de distributiekanalen en -processen en de relaties met de distributiepartners

4. randvoorwaarden voor de condities en het prijsbeleid

5. ontwikkeling van de verkoopcompetenties van het verkooppersoneel